Magyar és magyar nyelvű katolikus széppróza a XX. században

[A könyvekhez...]

Katolikus és irodalomszerető emberként örömmel olvastam például G. K. Chesterton könyveit, angolul, magyarul egyaránt. Időről időre elgondolkodtam: vajon a magyar irodalomban miért találkozom ritkán ilyen jellegű, nyíltan katolikus, evangelizáló prózával. (Hogy pontosabban értsük, mire gondolok, érdemes elolvasni Balla Borisz egyik írását a Vigiliában.) Nem tanultam ilyesmiről az iskolában. Sőt, az ismert könyvekben az Egyház, ha egyáltalán szerepet játszott, szinte csak a maradiság letéteményeseként, álszentként, emberellenesként jelenhetett meg, szemben például a haladóként, egyenesen a közjó, gondolati szabadság és a művészet letéteményeseként beállított szabadkőművességgel. És vajon más nyelveken voltak-e más nagy katolikus írók, akiket nem ismerek, mert nem értem a nyelvet, amin írtak. Némi antikváriumi keresgélés számomra meglepő eredménnyel járt.

Létezett kibontakozóban lévő modern magyar katolikus próza a második világháborúig. Művelői emigráltak, meghaltak, elhallgattak. A következő idők marxista irodalomtörténet-írása pedig eltűnette őket. Olyan sikeresen, hogy ma már olvasottabb katolikusok is alig-alig hallották a nevüket. Hiszen hogy is illett volna ebbe a világba nem osztályharcos, hanem egyenesen nyíltan hívő, ,, klerikális reakciós", evangelizáló próza. Persze mindezt nem nyíltan mondták ki, hanem ravaszabb utat követtek: ,,tudományosan" megállapították a művek értéktelenségét, színvonaltalanságát, ezáltal mintegy ,,természetes módon" törölve az irodalmi kánonból ezt a szegmenst. Mert ugye mennyivel elegánsabb azt mondani, hogy a vitapartner ostoba, igénytelen, színvonaltalan, mint nyíltan vállalni, hogy demokratikusan földbe döngölünk minden ellenvéleményt?! (Ha valakit érdekel az ilyesfajta fröcsögés, vegye szemügyre ezt az írást, egy komoly, az Akadémiai Kiadó által jegyzett kötetben! De olvasson el legalább egyet a lenti könyvek közül is, és gondolkodjon el mindezen! Megjegyzem, az imént idézett mű még ,,Felszabadulásunk"-ról beszél...)

A könyveket után úgy találtam, sokkal szegényebb lennék, ha nem olvastam volna őket. Természetesen nem mind remekmű, noha némelyik határozottan az, Just Béla ,,Hajnali kettő"-je azóta is a magyar irodalom egy csúcsa a szememben. Ráadásul ezt az irodalmi irányt megölték, mielőtt valóban kibontakozhatott volna. Mi lett volna ha beérnek, kibontakoznak?

Mivel a könyvek kiadása óta elég sok idő telt el, nem valószínű, hogy közreadásuk szerzői jogi problémákat vetne fel. (Ha mégis, és valakinek kifogása van, kérem, keressen meg!) Ezért úgy döntöttem, beszkennelem és közreadom azokat a könyveket, evangelizációs céllal. Fülszöveget is fogok írni hozzájuk, hátha valaki kedvet kap.

Időközben azt is megtudtam, hogy fordítások is születtek, például a francia szellemi óriás, J.K. Huysmans megtérése utáni kiváló trilógiájának első kötetét maga Várkonyi Nándor fordította! (Huysmans-ról is keveset találunk magyarul, és az is inkább a számomra kevésbé érdekes, megtérés előtti időszakából való.) Ez a mű érezhetően hatással volt Just Bélára, Balla Boriszra, a francia mintára modern prózát író magyarokra. Ezért döntöttem úgy, hogy a kört fordításokra is kiterjesztem, egyelőre ezzel az egy kötettel.

Teszem mindezt azért, hogy ezek a művek tehessék, amiért születtek: irodalmi, művészeti élmény által evangelizáljanak. Közben kíváncsian várom, feltűnik-e valaha kiadó, aki újra kiadja, irodalomtörténész, aki valódi tudományossággal, az osztályharc bűvöletéből kitörve, sőt, akár egyenesen katolikus perspektívából elemzi ezeket a jobb sorsra érdemes műveket.

Alább találhatók maguk a könyvek. Ahol még nincs aktív link, előbb-utóbb meg fog jelenni, amint időm lesz levilágitani és írni.

Könyvek

1. Joris Karl Huysmans Uton (En route) [fülszöveg] [pdf] Ford. Várkonyi Nándor, Athenaeum, Budapest, 1925.
2. több szerző Magyar Katolkus elbeszélők Franklin Társulat, Budapest, 1930-as évek
3. Just Béla Hajnali Kettő
4. Balla Borisz A megsebzett
5. Possonyi László Üldözni fognak titeket
6. Possonyi László Az árnyék
7. Kállay Miklós A murányi amazon

Dr. Koniorczyk Mátyás